Nowe prawo, które zostało podpisane 3 stycznia 2023 przez Aleksandra Łukaszenkę, daje prawo do korzystania z oprogramowania, filmów i muzyki bez zgody właścicieli praw autorskich z „nieprzyjaznych krajów” – w tym krajów europejskich.

Pełna lista „państw nieprzyjaznych” znajduje się w uchwale nr 209 Rady Ministrów w sprawie Krajowego Prawniczego Portalu Internetowego. Aby przywóz towaru bez zezwolenia uprawnionego nie został uznany za przestępstwo, wystarczy jego umieszczenie na liście „niezbędnych” dla rynku krajowego.

Doprecyzowano, że nadal będzie wymagane dokonywanie płatności za korzystanie z treści, ale na konto Urzędu Patentowego. Pieniądze zostaną zaksięgowane i będą przechowywane do czasu zgłoszenia roszczenia przez posiadacza praw autorskich (przez trzy lata). Po upływie tego okresu te niewykorzystane zostaną przekazane do budżetu państwa. Wysokość wynagrodzenia i tryb wypłaty określa Rada Ministrów.

Potrzeba wprowadzenia ustawy tłumaczona jest „rozwojem potencjału intelektualnego i duchowo-moralnego społeczeństwa” oraz „zmniejszeniem krytycznego niedoboru na krajowym rynku żywności i innych towarów”. W rzeczywistości tłumaczy się to kryzysową sytuacją na Białorusi z powodu wsparcia Rosji w wywołanej przez nią wojnie w Ukrainie. Wiele firm zakazało importu produktów do Białorusi i Rosji.

Z kolei 6 stycznia 2023 podpisana została ustawa republikańska upoważniająca do konfiskaty własności cudzoziemców za „nieprzyjazne czyny”. Pozwala ona władzom, w określonych sytuacjach, na przejmowanie pieniędzy, papierów wartościowych i praw majątkowych cudzoziemców i ich firm.

Ustawy już weszły w życie i będą obowiązywać do 31 grudnia 2024 włącznie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*