Dedykowana studentom i doktorantom

Dziennikarskie Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego działające przy Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie”, która odbędzie się online 27 maja 2022  za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

Konferencja, jako inicjatywa studencka, jest skierowana przede wszystkim do studentów oraz doktorantów zajmujących się badaniami z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Sądzimy, że związane z jej tematem zjawiska mają ogromy wpływ na kształtowanie się współczesnego oblicza dziennikarstwa oraz rynku medialnego. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji o zagadnieniach ze świata mediów.  Do czynnego udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin. Proponowane zagadnienia oscylują wokół następujących problemów: 

– charakterystyka manipulacji w mediach;
– problematyka i granice propagandy;
– populizm w mediach;
– znaczenie oraz charakter współczesnych autorytetów medialnych;
– standardy rzetelności i etyki dziennikarskiej;
– znaczenie fake newsów we współczesnej retoryce medialnej;
– znaczenie dziennikarstwa obywatelskiego w kontekście dyskursu politycznego;
– zjawiska culture jammingu w mediach jako forma przeciwdziałania propagandzie;
– manipulacja wizualna, audialna oraz audiowizualna;
– manipulacja w reklamie i public relations;

Zgłoszenia do czynnego uczestnictwa (jako prelegent), jak i udziału biernego (jako słuchacz) w konferencji prosimy przesłać za pomocą formularza. Zgłoszenia do czynnego uczestnictwa będą przyjmowane do 6 maja 2022, a do biernego do 25 maja 2022

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 15 minut. Językiem konferencji jest język polski. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji. Po zakończeniu konferencji każdy z uczestników czynnych będzie miał możliwość przesłania artykułu naukowego. Zebrane artykuły, po pozytywnej recenzji, ukażą się w monografii pokonferencyjnej. Udział w konferencji jest bezpłatny.  W razie pytań bądź jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: dkn@filologia.uni.lodz.pl.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/84rHRY2LZk  Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/2kiDhEMNE

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*