Możliwe zdalne czytelnictwo

Informujemy, że w dniach 12-25. 2020 Biblioteka Uniwersytecka będzie zamknięta dla czytelników. Biblioteki jednostek organizacyjnych UAM będą nieczynne do odwołania.

W tym czasie nie będą naliczane opłaty za przeterminowane wypożyczenia, a daty zwrotu zostaną automatycznie przesunięte. Wstrzymana zostanie możliwość zamawiania książek, natomiast możliwe jest zdalne korzystanie z zasobów elektronicznych. W razie pytań pozostajemy w kontakcie e-mailowym:

– Biblioteka Uniwersytecka: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl lub wypoz.bu@amu.edu.pl,

Pracownicy naukowi i doktoranci UAM w wyjątkowych przypadkach mogą skorzystać ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. W tym celu prosimy o uprzedni kontakt e-mailowy pod w/w adresami.

– Biblioteki Wydziałowe: http://lib.amu.edu.pl/biblioteki-systemu-informacyjno-bibliotecznego-uam/

System biblioteczno-informacyjny UAM

Dear Library Customers,
Please be informed that from  March 12th to March 25th 2020 the University Library will be closed to customers. Adam Mickiewicz University faculty and department libraries will stay closed until further notice.
During this period no overdue fees will be charged and return dates will be automatically brought forward. Ordering books  is suspended, while it is possible to use electronic resources remotely.
If you have any questions, please communicate via email:
– University Library: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl    or    wypoz.bu@amu.edu.pl,
In exceptional cases,  AMU researchers and PhD students will be allowed to use the University Library collections. Please contact via e-mail at the above address.
– faculty and department Libraries:  : http://lib.amu.edu.pl/biblioteki-systemu-informacyjno-bibliotecznego-uam/

AMU Library and Information System

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*