Informujemy, że do odwołania…

W związku z zawieszeniem wszystkich zajęć w UAM od 11 marca, informujemy, że do odwołania:

 1. zawieszone zostały wszystkie zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych – dotyczy to także zaliczeń, egzaminów, w tym egzaminów komisyjnych, licencjackich i magisterskich;
 2. odwołane zostały wszystkie inne wydarzenia wydziałowe – konferencje, spotkania, wykłady otwarte itd.
 1. w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się indywidualnych konsultacji ze studentami – zawiesza się dyżury nauczycieli akademickich i doktorantów;
 2. jedyną formą kontaktu pomiędzy studentami i wykładowcami jest w tym okresie droga mailowa lub inne formy kontaktu elektronicznego!
 1. biblioteka wydziałowa będzie w tym czasie zamknięta dla studentów i pracowników, nie będzie można korzystać z czytelni, wypożyczać i oddawać książek – oczywiście za ten okres nie będą naliczane kary!
 2. obsługa studentów w BOSach i BOWach odbywa się wyłącznie drogą mailową, elektroniczną lub korespondencyjną, nie ma możliwości osobistego kontaktu z pracownikami wydziałowego biura obsługi studenta i wydziału!
 3. przy wejściu do budynku wydziału została zainstalowana skrzynka podawcza, gdzie należy wrzucać wszelką papierową korespondencję!
 4. organizacja roku akademickiego 2019/2020 zostanie zmieniona tak, by umożliwić realizację zajęć z okresu zawieszenia – w tym przypadku należy oczekiwać na decyzje władz uczelni, która stworzy wszystkim warunki realizacji programów nauczania i zaliczenia roku akademickiego;
 5. prowadzący zajęcia mogą indywidualnie, w porozumieniu ze studentami, realizować w tym czasie obowiązki dydaktyczne za pomocą platform e-learningowych – w każdym przypadku jest to uzależnione od decyzji prowadzącego zajęcia;
 6. studenci mogą przebywać na terenie wydziału tylko po uzyskaniu każdorazowo indywidualnych zgód od prodziekana ds. studenckich – dotyczy to studentów, którzy muszą przebywać na wydziale realizując inne obowiązki, np. członków redakcji mediów studenckich; w takich sytuacjach liczbę studentów należy ograniczyć do minimum;
 7. studentom odbywającym praktyki studenckie zalecamy ich przerwanie i dokończenie po wznowieniu działalności dydaktycznej wydziału; wszystkie takie nieobecności na praktykach zostaną usprawiedliwione; jednak studentom, którzy w porozumieniu z pracodawcami podejmą mimo to decyzję o kontynuowaniu realizacji praktyk, zostaną one zaliczone;
 8. o ewentualnych dalszych decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco;
 9. nie ma konieczności przedłużania legitymacji studenckich – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego legitymacje mają być ważne do końca maja!
 10. prosimy Was wszystkich o pozostanie w domach, unikanie zatłoczonych miejsc, takich, jak kawiarnie, puby, kluby. Proszę czas wolny od zajęć wykorzystać na pisanie prac dyplomowych oraz naukę.

Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski

Prodziekan ds. studenckich
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*