Pasja, która zmienia życie

„Profesor to osobistość – potrafi wypełnić sobą całą salę. Jego wykłady wciskają słuchaczy w fotel” – takie zdanie jednego ze studentów prof. Wojciecha Nawrocika przywołał JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki podczas uroczystości wręczenia naukowcowi medalu Homini Vere Academico.

– Panie Profesorze, kieruję dziś wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za lata działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, za zaangażowanie w pracę z młodzieżą i ogromną pasję, która zmienia życie innych – mówił rektor. – Pozostaje Pan dla nas autorytetem jako nauczyciel akademicki niestrudzenie dbający o rzetelny rozwój przyszłych pokoleń, znakomity naukowiec, ale przede wszystkim jako człowiek o wielkim sercu i niebywałej skromności.

– Człowiek prawdziwie akademicki. Można zapytać, czy można być prawdziwie akademickim, ale nie być człowiekiem? – zastanawiał się w okolicznościowym wystąpieniu prof. Antoni Wójcik, dziekan Wydziału Fizyki, nawiązując do nazwy medalu. – Pan dziekan ma bardzo ludzką twarz. Zawsze życzliwy, zawsze wspomagający, zawsze szukający dobrych cech w człowieku, starający się nie krytykować, przy czym zawsze bardzo konkretny. Skromny. Pan dziekan ma wrodzone to poczucie proporcji, które, mam wrażenie, zatracił świat.

Prof. W. Nawrocik jest fizykiem specjalizującym się w badaniu struktury i dynamiki kryształów molekularnych. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki i dziekana Wydziału Fizyki. Przez wiele lat współpracował ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą, spędzając tam kilka lat. Jest organizatorem szeregu festiwali i wydarzeń popularyzujących fizykę.  (www.amu.edu.pl)

Fot. Przemysław Stanula

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*