Rośnie w zatrważającym tempie…

… i brak jest przesłanek, by miało się to zmienić. Dług publiczny w Polsce przekroczył już bilion złotych i nadal rośnie.

Zgodnie z definicją ustawową, państwowy dług publiczny obejmuje łączne nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych. Art. 72 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż zobowiązania wynikają na skutek m. in.: wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także przyjętych depozytów.

Wartość długu na bieżąco prezentowana jest na stronie http://www.dlugpubliczny.org.pl/. Stan na fotografii przedstawia wysokość długu, którą licznik osiągnął w dniu 21 czerwca, godz. 19. To, co dzieje się z owym zadłużeniem ma silny wpływ na naszą gospodarkę, a przez to także na nasz poziom życia. Warto mieć świadomość, że wyższy dług publiczny, to większe ryzyko kryzysu finansów publicznych.

Relatywnie wysoki dług publiczny to czynnik, który cały czas hamuje szybszy wzrost gospodarczy Polski. Jednak największym problemem jest szybki przyrost długu, bo im wyższe mamy zadłużenie, tym więcej musimy płacić za jego obsługę. Pocieszającym jest fakt, że niemal każde państwo na świecie boryka się z długiem publicznym. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w opublikowanych danych podał, że na 182 badane kraje, jedynie Hong Kong nie miał długu publicznego. Wśród pierwszej dziesiątki państw z najniższym długiem publicznym dominują kraje naftowe – Afganistan, Arabia Saudyjska oraz Iran.

Grafika: www.dlugpubliczny.org.pl

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*