Rozmowa potrwa 1,5-2 godzin. Zapraszamy

Wraz z początkiem nowego semestru raz jeszcze poszukujemy studentów do udziału w badaniach grupowych na temat dostępności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie to rozmowa zdalna przez Zoom, która potrwa 1.5-2h i odbędzie się według poniższego harmonogramu:

Studenci bez niepełnosprawności:

13.03 o godzinie 11

14.03 o godzinie 13

15.03 o godzinie 15

16.03 o godzinie 9

Studenci z niepełnosprawnościami:

14.03 o godzinie 10:00

17.03 o godzinie 12:00 

Link do zgłoszeń:  https://forms.office.com/e/qkE3KExMGK

Badania te realizowane są w ramach projektu PO WER „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku”. Przeprowadzane będą technikami jakościowymi IDI (wywiady indywidualne) oraz FGI (zogniskowany wywiad grupowy). Wyniki badania pozwolą na ocenę istniejących na UAM rozwiązań oraz identyfikację barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych, na które napotykają osoby z niepełnosprawnościami studiujące na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wyniku badania powstanie raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami do dalszych zmian. Państwa odpowiedzi będą bardzo ważne w kontekście zaproponowanych rekomendacji.

Poniższe ankiety są formularzami zgłoszeniowymi do udziału w badaniach. Pozwolą one na odpowiedni dobór próby badawczej. Spotkania odbywać się będą online za pośrednictwem aplikacji Zoom. Wszystkie odpowiedzi zostaną zestawione naukowo i opracowane statystycznie. Gwarantujemy ochronę danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w badaniach:

Studenci (w tym studenci z niepełnosprawnościami): – https://forms.office.com/e/qkE3KExMGK

Zespół Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*