Spowodował wiele przemian

Kobiety są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację i wykluczenie społeczne. Od zarania dziejów, zwyczajowo lub prawnie, przemoc wobecnich była instrumentem sprawowania władzy nad nimi.Co trzecia kobieta wciągu swojego życia doznaje przemocy, jest ofiarą gwałtu lub innego poniżającego traktowania.

W latach 60-tych XX wieku kobiety w sposób zorganizowany postanowiły zawalczyć o swoje prawa. Ruch ten związany był z działalnością National Organization for Women (NOW) w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim chodziło  im o przyznanie prawa do pracy w zmniejszonej liczbie godzin oraz docenianie pracy w domu. Wpływowi amerykańskich ruchów feministycznych wnet ulega Europa. W Wielkiej Brytanii w 1970 roku odbyła się pierwsza ogólnokrajowa konferencja, na której przyjęto założenia dotyczące dostępu do bezpłatnej antykoncepcji i prawa do aborcji bez podawania powodu, równego dostępu do kształcenia, równego opłacania pracy. W kolejnych latach dopisywano nowe postulaty, a wśród nich niezależności finansowej, prawa do określania preferencji seksualnych. Ruchy feministyczne lat 60. i 70.  wpłynęły na powoływanie placówek zajmujących się prawami i sytuacją kobiet oraz utworzenie sieci organizacyjnej samopomocy kobiet.

Feministyczną historię można podzielić na trzy fale. Pierwsza w XIX i na początku XX wieku, dotyczyła głównie prawa kobiet do głosowania. Druga, w latach 60. i 70., odnosi się do ruchu wyzwolenia kobiet na rzecz równych praw, w tym społecznych. Ruch feminizmu trzeciej fali mniej koncentrował się na prawach i procesie politycznym. Powstał z uświadomienia sobie, że kobiety są bardzo zróżnicowane, żyją w licznych społeczeństwach, grupach etnicznych, religijnych, kulturowych.

Ruch feministyczny spowodował wiele przemian. Oto w kolejnych krajach kobiety zyskują prawo wyborcze, większy dostęp do edukacji, są bardziej sprawiedliwe wynagradzane, mogą wszczynać postępowanie rozwodowe, podejmować indywidualne decyzji dotyczące ciąży ( dostępu do środków antykoncepcyjnych i aborcji). Feministki pracowały nad ochroną kobiet i dziewcząt przed wykorzystywaniem seksualnym.

Fot. zrzut ekranu http://www.ohiohumanities.org

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*