Zaprezentują plany i zamierzenia

Dwoje kandydatów zamierza ubiegać się o funkcję rektora.  W minionym tygodniu złożyli w Radzie Uczelni wymagane dokumenty.

Wybory odbędą się 8 maja. Zgłoszeni kandydaci, spełniający wymogi formalne, zostaną następnie przedstawieni Senatowi uczelni, który zbierze się 30 marca. Kandydaci zaprezentują także członkom Rady swoje plany i zamierzenia na najbliższą kadencję.  Pozytywnie zaopiniowane przez senatorów kandydatury Rada Uczelni wskaże komisji wyborczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rektor wybrany zostanie przez kolegium elektorów 8 maja.

Chęć kierowania uczelnią od października 2020 wyrazili: prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.

Chcę stworzyć warunki dla dalszego rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, umocnić pozycję naukową poznańskiej Alma Mater, nie naruszając przy tym jej tradycji ani akademickiego etosu – zapowiada prof. Bogumiła Kaniewska. – Chcę, by rozwój ten odbywał się przy współudziale wszystkich pracowników i studentów, a nie ich kosztem – dodaje.

Prof. Ryszard Naskręcki zamierza, jako rektor, zadbać o dobry zrównoważony rozwój uniwersytetu. – Chcę wykorzystać obecne szanse i możliwości dla podniesienia jego prestiżu oraz podniesienia komfortu pracy badawczej i dydaktycznej, a także warunków studiowania – mówi.

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*